Yapısal veriler; web sitelerinin yapıları, içerikleri ve diğer önemli detayları hakkında arama motoruna anlamlı bilgiler sunan veri işaretlemeleridir. Birçok farklı yapısal veri çeşidi bulunmaktadır.

En Çok Tercih Edilen Yapısal Veri Çeşitleri Nelerdir? 5 Çeşit

Yapısal veri türleri her web sitesi ve her web sayfası için farklılık gösterebilmektedir. Ancak bu farklılığın yanı sıra yaygın olarak kullanılmakta olan ve sıkça tercih edilen yapısal veri türleri de bulunmaktadır. En çok tercih edilen yapısal veri çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

  1. Organizasyon Şeması
  2. Breadcrumb Şeması
  3. Product Şeması
  4. Rating Markup (Derecelendirme) Şeması
  5. Article Şeması

Şimdi bu şema türlerine yakından göz atalım.

Organizasyon Yapısal Verisi

Organizasyon şeması kullanarak oluşturulacak olan yapısal veri işaretlemeleri, web sitelerinin bir markaya ait olduğunu belirtmek adına…


Featured snippets yani Sıfırıncı sıra, Google organik arama sonuçlarında, bir web sitesinin belirli bir arama sorgusu sonucunda sayfanın en başında çerçeveli/kutu içerisinde kullanıcıya sunulmasıdır.

Öne çıkan arama sonucu özelliği bundan yaklaşık olarak 5 yıl önce Google tarafından ortaya çıkarılmıştır. Google arama sorgusu ile tam olarak eşlesen ve aranmakta olan anahtar kelime ile ilgili en kesin sonuçları sunan web sayfalarını sıfırıncı sırada yani featured snippets üzerinde sunmaktadır.

Sıfırıncı Sırada Yer Almak Neden Önemlidir?

Sıfırıncı sırada yer almak ve arama sonuçlarında dikkat çekici bir halde bulunmak elbette yanında büyük avantajlar getirmektedir. Bu avantajlar şu şekilde sıralanabilir;

  • Marka bilinirliğinin arttırılması
  • Yüksek tıklama oranı
  • Sayfa otoritesinin yükselmesi

Featured Snippets Nasıl Çalışır?

Sıfırıncı sıra sonuçları…

Batuhan Durmaz

Web sitemi de ziyaret edebilirsiniz; https://www.batuhandurmaz.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store