SEO, web sitelerinin arama motorlarında ön planda çıkmaları adına yürütülmekte olan çalışmalar bütünüdür. Türkçe karşılığı “arama motoru optimizasyonu”dur.

SEO çalışmaları içerisinde binlerce detayı barındırmaktadır. Site içi SEO, Site dışı SEO, Teknik SEO vb. gibi temel kategoriler altında yer alan bu kriterler web sitelerinin dijital varlıklarının güçlendirilmesi adına hayati önem taşımaktadır.

Çalışma yaparken dikkat edilmesi gereken kritlerler şu 5 kategori ile sizlere sunulabilir;

Tüm bu kriterler hakkında detaylı bilgi almak için web sitemde yer alan SEO nasıl yapılır? adlı yazımı inceleyebilirsiniz.


Yapısal veriler; web sitelerinin yapıları, içerikleri ve diğer önemli detayları hakkında arama motoruna anlamlı bilgiler sunan veri işaretlemeleridir. Birçok farklı yapısal veri çeşidi bulunmaktadır.

En Çok Tercih Edilen Yapısal Veri Çeşitleri Nelerdir? 5 Çeşit

Yapısal veri türleri her web sitesi ve her web sayfası için farklılık gösterebilmektedir. Ancak bu farklılığın yanı sıra yaygın olarak kullanılmakta olan ve sıkça tercih edilen…


Featured snippets yani Sıfırıncı sıra, Google organik arama sonuçlarında, bir web sitesinin belirli bir arama sorgusu sonucunda sayfanın en başında çerçeveli/kutu içerisinde kullanıcıya sunulmasıdır.

Öne çıkan arama sonucu özelliği bundan yaklaşık olarak 5 yıl önce Google tarafından ortaya çıkarılmıştır. Google arama sorgusu ile tam olarak eşlesen ve aranmakta olan anahtar…

Batuhan Durmaz

SEO uzmanı Batuhan Durmaz Jengal Yazılım’da görev almakta ve kendi sitesi batuhandurmaz.com üzerinden blog yazıları yayınlamaktadır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store